Støvsuger test

Støvsuger test 2019

Opsummering af vores støvsuger test

I vores støvsuger test er der blevet testet en lang række støvsugere, i forskellige prisklasser, størrelser, designs osv. Det som der i testen er blevet lagt størst fokus på, er støvsugerens funktionalitet og effekt. Hos Nemtest.dk mener vi klart at dette er de vigtigste elementer for, om hvorvidt støvsugeren er god. I testen er der blevet taget specielt højde for følgende ting.

Støvsugerens sugeeffekt

I testen er der blevet lagt fokus på de forskellige støvsugeres suge effekt, på forskellige slags gulvtyper samt tæpper. Her har vi kigget på hvor meget støv og snavs der bliver suget op fra de forskellige overflader. Vi har kigget meget på, om støvsugeren har klaret sig godt på begge overflader, da det oftest ikke nytter noget at det kun er en slags overflade støvsugeren klarer sig godt på. Støvsugerne er ligeledes blevet testet langs paneler, og her der blevet set på hvor godt mundstykket suger det hele med. I vores støvsuger test er der også blevet støvsuget med støvbeholderen fyldt og tømt for støv. Dette er blevet gjort for at se om mængden af støv i støvbeholderen, kan påvirke sugestyrken.

Poser og filtres utætheder

En anden ting som har været af stor betydning i støvsuger testen, er støvsugerens filtre og poser. Disse skal kunne holde små partikler, støv, hår og andet indenbords, og ses der utæthed har dette betydet et kæmpe minus i testresultatet.

Støvsugerens generelle brugervenlighed

Støvsuger test Noget som er rigtig vigtigt for mange, er støvsugerens brugervenlighed. For at man ikke skal føle det som værende en pine hver gang der skal støvsuges, er det vigtigt at brugervenligheden er i top. Hos Nemtest.dk har vi defineret brugervenlighed disse to elementer:

Manøvrering af støvsugeren

Den første ting som der er blevet kigget på i testen for brugervenlighed, er manøvreringen af støvsugeren. Det skal være nemt at køre rundt med støvsugeren, og den skal helst ikke være for tung at trække på. Desuden skal hjulene rulle let, kunne dreje godt og være så lydløse som muligt. Med manøvrering menes der også mulighed for adgang til smalle og trænge steder uden det helt store besvær. Jo nemmere det er at skrue op og ned for sugestyrken, og at tænde og slukke for støvsugere, des bedre testresultat. Det må også gerne være nemt at skifte mundstykkets position mellem hård gulv og gulvtæppe. Sidst men ikke mindst skal ledningen til strøm være let at trække ud og rulle ind, og samtidig også være tilpas i længden.

Brugervenlighed ved vedligeholdelse

For at en støvsuger skal være brugervenlig er det også nødvendigt at det er nemt at vedligeholde støvsugeren. Med vedligeholdelse menes der udskiftning af støvsugerpose, skifte af motor- og udblæsningsfilter, rengøring af selve støvsugeren osv.

Støvsugeres holdbarhed

En anden meget vigtig ting som der testes i vores støvsuger test, er produktets holdbarhed. I testen er der blevet simuleret flere års normal brug af støvsugeren, og her er der blevet kigget specielt på motoren samt ledningsrullen. Disse to ting er steder hvor en støvsuger typisk først står af på, så det er oplagt at teste disse. I testen har vi desuden hentet inspiration fra Tænk, som har udført en gennemarbejdet og grundig støvsuger test. Tænk har blandt andet rullet ledningen ud 1000 gange, og ladet støvsugeren trække den op selv.

Støjniveauet

Støvsuger Noget som også er taget med i overvejelserne i vores støvsuger test, er niveauet af støj som støvsugeren udsender. Det kan være en pine at skulle høre på en larmende støvsuger, og det kan hurtigt fjerne lysten til at blive ved med at støvsuge. Støj niveauaet varierer ikke ret meget fra støvsuger til støvsuger, og dette er også en af grundene til at dette ikke vægter ret højt i vores støvsuger test.

Støvsuger testens bedømmelse

Det er ikke alle elementer som vejer lige meget i overvejelsen om hvilken støvsuger som er bedst i test, og vi har derfor udarbejdet en form for pointskala til vores støvsuger test.
  • Støvsugning: 40%
  • Brugervenlighed: 30%
  • Støvfiltrering: 15%
  • Støj: 6%
  • Holdbarhed: 5%
  • Energiforbrug ift. effekt: 4%